Na czym polega diagnoza funkcjonalna dzieci?

Diagnoza funkcjonalna w Kids Medic oparta jest na standaryzowanym narzędziu KORP. Podczas badania Psycholog jest w stanie określić czy rozwój przebiega prawidłowo we wszystkich 6 kluczowych obszarach. Diagnozą funkcjonalną wskazujemy obszary do  rozwoju oraz mocne strony dziecka. Diagnoza może służyć również do monitorowania postępów terapeutycznych.

Kiedy potrzebna diagnoza funkcjonalna u dziecka?

Na diagnozę funkcjonalną zapraszamy dzieci, które rozpoczynają proces terapeutyczny lub dzieci u których chcemy sprawdzić prawidłowość w rozwoju – czy przebiega adekwatnie do osiągniętego wieku. 

Diagnoza funkcjonalna jest w stanie określić mocne i słabe strony w rozwoju dziecka.

Jak wygląda diagnoza funkcjonalna dzieci?

Diagnoza dziecka składa się z dwóch spotkań: pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicem a drugie to obserwacja dziecka. Wizyta kończy się wydaniem opinii na piśmie na temat mocnych stron dziecka oraz obszarów do rozwoju.

Badanie testem KORP jest bardzo przyjemne dla dziecka – zwykle trwa około 60-75 minut i dodatkowo poszerzone jest o wywiad z rodzicem. Samo badanie przebiega bez udziału rodzica w gabinecie, później jest omawiane z rodzicami. Zadania w teście są przyjazne, polegają na zabawie i grze z Terapeutą. 

Dla kogo diagnoza funkcjonalna ?

Dla dzieci od 3 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z Psychologiem  trwają: 120 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Proces diagnozy funkcjonalnej odbywa podczas jednej zaplanowanej wizyty 120 minutowej, która obejmuje obserwację dziecka i przeprowadzenie testu oraz wywiad z rodzicem. Efektem finalnym jest wydanie opinii na piśmie po diagnozie funkcjonalnej 

Jak przygotować się do wizyty?

Diagnoza funkcjonalna trwa do 120 minut dlatego warto, aby odbywała się w godzinach porannych lub około południowych, gdy dziecko nie jest zmęczone. Należy pamiętać, aby dziecko nie było głodne i miało na sobie wygodny strój, który nie krępuje ruchów. 

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top