Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening Umiejętności Społecznych polega na udziale w zajęciach w grupie rówieśniczej. TUS w Kids Medic wyróżnia się tym, że do każdego cyklu zajęć indywidualnie dopasowujemy scenariusze zajęć. Zajęcia prowadzone są w stałych, maksymalnie 6 osobowych grupach, dzięki czemu prowadzący ma uważność na każdego uczestnika. Podczas zajęć dzieci doświadczają na sobie różne stany emocjonalne, ćwiczą pokonywanie własnych granic, ekspozycję społeczną, dopasowanie do norm społecznych, poznają różne sposoby komunikowania się.

Kiedy potrzebny Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

TUS obejmuje dwa rodzaje zajęć, zatem zapraszamy dzieci które:

  • mierzą się z problemem nieśmiałości, 
  • są wstydliwe, 
  • mają kłopot z wystąpieniami publicznymi, 
  • ekspozycją społeczną, 

ale również dzieci, które:

  •  mają problemy z normami społecznymi,  
  • nadmiernym pobudzeniem 
  • samokontrolą.

Jak wygląda Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening odbywa się jeden raz w tygodniu w stałej grupie – przez określony cykl (zwykle jeden pełny semestr). Dzieci pod okiem Teraputy TUS ćwiczą i nabywają kolejne umiejętności, nie w teorii a za pomocą konkretnych zadań. Zajęcia usprawniają współpracę, śmiałość,  pozwalają pokonać własne bariery w sytuacji dla dziecka bezpiecznej. 

Dla kogo Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Dla dzieci od 3  roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z Teraputą TUS trwają: 45 minut

Jak długo trwa cała terapia?

TUSskłada się z cyklu zaplanowanych spotkań. W jednym cyklu jest do 20 spotkań.

Jak przygotować się do zajęć?

Przed przystąpieniem do pracy w grupie, zapraszamy pacjentów na konsultację z Psychologiem, która trwa 60 minut i obejmuje krótki wywiad z rodzicem a następnie obserwację dziecka. 

Diagnoza pozwala Psychologowi dopasować dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej, gdzie dzieci są dobierane również pod kątem umiejętności i obszarów do rozwoju. Czasami psycholog może zaproponować udział w zajęciach indywidualnych, przed rozpoczęciem zajęć grupowych.

Na pierwsza konsultację warto zabrać pełną dokumentację dotyczącą dziecka.

Zobacz specjalistów

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top