Trening umiejętności społecznych

Powszechne stwierdzenie „ah, ta dzisiejsza młodzież” wydaje się nie tracić na aktualności, lecz współczesne wyzwania są znacznie bardziej złożone. Alarmujące statystyki dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wpływ pandemii, izolacji, konfliktów międzynarodowych oraz rosnącego napięcia i agresji społecznej, w połączeniu z ciągłym postępem technologicznym i kształtowaniem kultury indywidualizmu i narcyzmu, rodzą pytania i obawy zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży. Dostosowanie się i nauka zasad panujących w społeczeństwie mogą stanowić wyzwanie dla postpandemicznego pokolenia. Trening Umiejętności Społecznych jest swego rodzaju odpowiedzią na problemy współczesnych nastolatków.

Trening umiejętności społecznych

Generacja Z

Generacja Z, dorastająca obecnie, wyróżnia się tym, że od najmłodszych lat funkcjonuje w dwóch światach: rzeczywistym i wirtualnym. Trudność w odróżnieniu tych dwóch wymiarów, ocenianiu wartości doświadczeń i przywiązaniu większej wagi do świata realnego stanowi dla nich wyzwanie. Charakterystyczne dla tej generacji są trudności w kompetencjach społecznych, kluczowych dla funkcjonowania w społeczeństwie, budowania relacji i intymności.

Trening Umiejętności Społecznych i dodatkowe wyzwania

Pandemia i przedłużająca się izolacja społeczna, przeniesienie wielu aspektów życia do sfery wirtualnej, utrzymują się jako trend. Coraz częściej korzystamy z teleporad, kas samoobsługowych, czy radzimy się ze sztucznej inteligencji zamiast ludzi wokół nas. Nawet w restauracjach coraz popularniejsze staje się zamawianie dań przez skanowanie kodu QR. Wiele młodych osób kontynuuje naukę zdalną, co może ograniczać w przyszłości ich możliwości radzenia sobie w realnym świecie społecznym.

Czy świat wirtualny jest bezpieczny?

Dla wielu młodych ludzi świat wirtualny wydaje się być przestrzenią bezpieczniejszą, gdzie lęk i niepokój można ukoić, a braki w relacjach rówieśniczych – zapełnić kontaktami online. Jednak taki sposób funkcjonowania może utrudniać dostrzeżenie własnej samotności lub problemów w kontaktach z rówieśnikami.

Trening umiejętności społecznych
Trening umiejętności społecznych

Wyzwania pokolenia Z

Mamy do czynienia z pokoleniem, które często doświadcza trudności w kontaktach rówieśniczych, odczuwa wyizolowanie i wykluczenie, a próby radzenia sobie z tymi problemami często prowadzą do dalszego wycofywania się do świata wirtualnego. W dobie powszechnej automatyzacji, sztucznej inteligencji i nieustającego pędu, warto pamiętać jak ważny jest trening umiejętności społecznych. Umiejętności, które dla dzisiejszej młodzieży nie są wcale tak łatwo dostępne.

Rozwiązanie: TUS – Trening Umiejętności Społecznych

W Kids Medic w Warszawie oferujemy zajęcia grupowe TUS dla młodzieży już od 13 roku życia. Nasz Trening Umiejętności Społecznych skupia się na uczeniu i doskonaleniu kompetencji społecznych w kameralnych grupach, jednocześnie pozwalając uczestnikom na budowanie relacji z rówieśnikami i zrozumienie własnych emocji w kontekście grupowym. Więcej informacji możesz uzyskać pod numerem telefonu: 888 274 422.

trening umiejętności społecznych

Psycholog

Adrianna Malik

Scroll to Top