Czym są zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej ? 

Dzięki zajęciom przygotowawczym do rozpoczęcia nauki szkolnej, dziecko, ma możliwość wykorzystać twórczy potencjał i nabyte umiejętności w celu rozwoju intelektualnego. Pedagog wykorzystuje w pracy metody terapii ręki, bajkoterapii, dramy, metody matematycznej Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę globalnego czytania i wiele innych metod, które sprzyjają rozwojowi dziecka.

Głównym założeniem zajęć jest zapewnienie kompleksowej gotowości dzieci do nauki w klasie pierwszej. Dbamy o rozwój psychomotoryczny dziecka, przygotowując je pod kątem funkcji leżących u podstaw umiejętności pisania, czytania i rachowania. Dodatkowo zapewniamy rozwój społeczny, poprzez socjalizowanie w grupie rówieśniczej.

Cele szczegółowe:

▪ doskonalenie umiejętności motorycznych niezbędnych do nauki pisania;

▪ rozwianie wrażliwości słuchowej i wzrokowej;

▪ rozwijanie sprawności manualnej;

▪ rozwijanie mowy i kształtowanie kompetencji językowych

▪ doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

▪ dostrzeganie i rozumienie rytmów;

▪ usprawnianie narządów artykulacyjnych;

▪ rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów i zdań

▪ doskonalenie i ćwiczenie grafomotoryki

▪ rozwijanie wrażliwości artystycznej

▪ ćwiczenie pamięci słuchowej;

▪ rozwijanie ciekawości dziecięcej, przy jednoczesnym kierunkowaniu na badanie otaczającego świata

▪ budowanie pewności siebie i umacnianie poczucia własnej wartości

▪ budowanie więzi społecznych w grupie rówieśniczej

▪ doskonalenie umiejętności społecznych poprzez wspólne zabawy

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Zajęcia polegają na grupowej pracy (grupa ok. 4-5 osób), dzięki której dziecko nabywa niezbędnych umiejętności edukacyjnych i społecznych, niezbędnych w szkole. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-7 lat. 

Na prośbę rodziców, zajęcia mogą odbywać się indywidualnie.

 

Efekty

☑ rozwijanie potencjału umysłowego;

☑ doskonalenie i poprawa umiejętności szkolnych tj. pisanie, czytanie, liczenie;

☑ budowanie pewności siebie;

☑ poprawa koncentracji uwagi;

☑ doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej;

redukcja zaburzeń umiejętności manualnych i grafomotorycznych;

☑ kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli;

wzmocnienie poczucia własnej wartości;

umiejętność radzenia sobie z porażką i przegraną;

budowanie relacji społecznych;

reedukacja zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych;

doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

☑ poprawa orientacji przestrzennej

W Kids Medic zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej prowadzi  Pedagog Specjalny z dużym doświadczeniem w  pracy z dziećmi- Anna Jabłońska. 
Scroll to Top