Cennik i koszty

Usługi i zabiegi specjalistyczne

UsługaCzasCena
FIZJOTERAPIA
pierwsza wizyta u fizjoterapeuty niemowląt45 min200.00 zł
pierwsza wizyta – diagnostyka metodą Vojty + NDT Bobath45 min250.00 zł
fizjoterapia metodą NDT Bobath45 min180.00 zł
pakiet wizyt – fizjoterapia metodą NDT Bobath10 wizyt po 45min1600.00 zł
fizjoterapia u terapeuty metodą NDT Bobath + Vojta45 min200.00 zł
pakiet wizyt – fizjoterapia metodą NDT Bobath i Vojta10 wizyt po 45 min1,800.00 zł
masaż Shantala45 min200.00 zł
instruktaż pielęgnacyjny45 min200.00 zł
pakiet Mama i Dziecko 10 wizyt po 45 min1,600.00 zł
NEUROLOGOPEDIA
terapia neurologopedyczna30 min100.00 zł
pakiet wizyt u neurologopedy10 wizyt po 30 min900.00 zł
konsultacja neurologopedyczna / ocena wędzidełka45 min250.00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
diagnoza intergacji sensorycznej3 wizyty po 45 min, dokument opisowy 600.00 zł
terapia integracji sensorycznej 45 min160.00 zł
pakiet terapii integracji sensorycznej 10 wizyt po 45 min1,500.00 zł
Sensoplastyka – zajęcia grupowe , uczestniczy rodzic + dziecko45 min60.00 zł
DIETETYKA
terapia karmienia – pierwsze spotkanie dla rodziców45 min200.00 zł
terapia karmienia – każda kolejna wizyta 45 min180.00 zł
PSYCHOLOGIA
Konsultacja rodzicielska u psychologa dziecięcego / psychoterapeuty50min200.00 zł
OSTEOPATIA
Pierwsza wizyta250.00 zł
Kolejna wizyta220.00 zł
UsługaCzasCena
FIZJOTERAPIA
pierwsza wizyta u fizjoterapeuty45 min200.00 zł
fizjoterapia metodą NDT Bobath45 min180.00 zł
trójpłaszczyznowa terapia stóp45 min180.00 zł
wady postawy / FITS45 min180.00 zł
pakiet wizyt fizjoterapii10 wizyt po 45 min1,600.00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
diagnoza intergacji sensorycznej3 wizyty po 45 min, dokument opisowy 600.00 zł
terapia integracji sensorycznej 45 min160.00 zł
pakiet terapii integracji sensorycznej 10 wizyt po 45 min1,500.00 zł
terapia neurotaktylna, bilateralna45 min160.00 zł
PSYCHOLOGIA
wizyta u psychologa dziecięcego / psychoterapeuty50 min200.00 zł
konsultacja przed rozpoczęciem TUS 45 min200.00 zł
zajęcia grupowe 2-4 osób (TUS, Trening koncentracji)45 min120.00 zł
zajęcia grupowe 5-7 osób (TUS, Trening koncentracji)45 min90.00 zł
diagnoza ADHD – badanie psychologiczne2 spotkania (wywiad i testy psychologiczne; badanie MOXO) + dokument opisowy900.00 zł
pełna diagnoza ADHD3 spotkania (wywiad i testy psychologiczne; badanie MOXO; wizyta u lekarza psychiatry1400.00 zł
diagnoza psychologiczna – badanie intelektu i rozwoju3 spotkania + dokument opisowy900.00 zł
badanie Moxo30 min450.00 zł
diagnoza spektrum autyzmu – badanie psychologiczne3 lub 4 spotkania (wywiad i testy psychologiczne; ADI-R; ADOS 2) + dokument opisowy1,900.00 zł – 2500.00 zł
diagnoza spektrum autyzmu 4 lub 5 spotkań (wywiad i testy psychologiczne; ADI-R; ADOS 2; wizyta u lekarza psychiatry) + dokument opisowy2400.00 zł – 3000 zł
badanie ADOS-260 min1,300.00 zł
testy psychologiczneCONNERS 3 / ASRS 200.00 zł – 300.00 zł
badanie intelektu i rozwoju3 spotkania (wywiad; badanie KORP / IDS-2) + dokument opisowy900.00 zł
obserwacja psychologiczna dziecka w żłobku / przedszkolu2 h600.00 zł
PEDAGOGIKA
diagnoza gotowości szkolnej3 wizyty po 45 min + dokument opisowy 600.00 zł
terapia pedagogiczna45 min150.00 zł
trening koncentracji45 min150.00 zł
terapia ręki 45 min150.00 zł
terapia surdopedagogiczna45 min150.00 zł
PSYCHIATRIA
Pierwsza wizyta u lekarza (pacjent spoza placówki Kids Medic)45 min500.00 zł
Pierwsza wizyta u lekarza (stały pacjent Kids Medic)45 min400.00 zł
Kolejna wizyta u lekarza (pacjent spoza placówki Kids Medic)30 min400.00 zł
Kolejna wizyta u lekarza (stały pacjent Kids Medic)30 min300.00 zł
TRENING SŁUCHOWY
Diagnoza Neuroflow 120 min400.00 zł
Trening Neuroflowdo samodzielnego wykonywania w domu 370.00 zł
Diagnoza kontrolna Neuroflow 60 min300.00 zł
Diagnoza Johansena z audiometrią120 min400.00 zł
Diagnoza Johansena bez audiometrii120 min300.00 zł
Trening Johansena na 10-12 tygodnido samodzielnego wykonywania w domu 200.00 zł
Diagnoza kontrolna Johansen60 min300.00 zł
NEUROLOGOPEDIA i LOGOPEDIA
pierwsza konsultacja logopedyczna45 min200.00 zł
diagnoza logopedyczna (wywiad, badanie, opis)60 min500.00 zł
terapia logopedyczna30 min100.00 zł
pakiet wizyt u neurologopedy / logopedy 10 wizyt po 30 min900.00 zł
terapia logopedyczna z elektrostymulacją30 min150.00 zł
pakiet wizyt elektrostymulacji logopedycznej10 wizyt po 15 min900.00 zł
pakiet wizyt u logopedy + elektrostymulacja10 wizyt po 30 min1,400.00 zł
kinesiotaping logopedyczny30 min150.00 zł
diagnoza miofunkcjonalna60 min200.00 zł
terapia miofunkcjonalna30 min150.00 zł
pakiet wizyt terapii miofunkcjonalnej 10 wizyt po 30 min1,400.00 zł
DIETETYKA
wizyta u dietetyka – pierwsze spotkanie dla rodziców45 min200.00 zł
wizyta u dietetyka – kolejne spotkanie45 min180.00 zł
terapia miofunkcjonalna30 min150.00 zł
pakiet wizyt terapii miofunkcjonalnej 10 wizyt po 30 min1,400.00 zł
OSTEOPATIA
Pierwsza wizyta250.00 zł
Kolejna wizyta220.00 zł
UsługaCzasCena
FIZJOTERAPIA
pierwsza wizyta u fizjoterapeuty młodzieży45 min200.00 zł
terapia wad postawy / FITS45 min180.00 zł
pakiet wizyt fizjoterapii10 wizyt po 45 min1,600.00 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
diagnoza intergacji sensorycznej3 wizyty po 45 min, dokument opisowy 600.00 zł
terapia integracji sensorycznej 45 min160.00 zł
pakiet terapii integracji sensorycznej 10 wizyt po 45 min1,500.00 zł
terapia neurotaktylna, bilateralna45 min160.00 zł
PSYCHOLOGIA
wizyta u psychologa / psychoterapeuty50 min200.00 zł
konsultacja przed rozpoczęciem TUS 45 min200.00 zł
zajęcia grupowe 2-4 osób (TUS)45 min120.00 zł
zajęcia grupowe 5-7 osób (TUS)45 min90.00 zł
diagnoza ADHD – badanie psychologiczne2 spotkania (wywiad i testy psychologiczne; badanie MOXO) + dokument opisowy900.00 zł
pełna diagnoza ADHD 3 spotkania (wywiad i testy psychologiczne; badanie MOXO; wizyta u lekarza psychiatry)1400.00 zł
diagnoza psychologiczna – badanie intelektu i rozwoju3 spotkania + dokument opisowy900.00 zł
diagnoza spektrum autyzmu – badanie psychologiczne3 lub 4 spotkania (wywiad i testy psychologiczne; ADI-R; ADOS 2) + dokument opisowy1900.00 zł – 2500.00 zł
pełna diagnoza spektrum autyzmu4 lub 5 spotkań (wywiad i testy psychologiczne; ADI-R; ADOS 2; wizyta u lekarza psychiatry) + dokument opisowy2400.00 zł – 3000.00 zł
badanie MOXO30 min450.00 zł
badanie ADOS-260 min1,300.00 zł
testy psychologiczneCONNERS 3 / ASRS200.00 zł – 300.00 zł
badanie intelektu i rozwoju3 spotkania (wywiad; badanie KORP / IDS-2) + dokument opisowy900.00 zł
PEDAGOGIKA
terapia pedagogiczna45 min150.00 zł
trening koncentracji45 min150.00 zł
terapia ręki 45 min150.00 zł
terapia surdopedagogiczna45 min150.00 zł
PSYCHIATRIA
Pierwsza wizyta u lekarza (pacjent spoza placówki Kids Medic) 45 min500.00 zł
Pierwsza wizyta u lekarza (stały pacjent Kids Medic)45 min400.00 zł
Kolejna wizyta u lekarza (pacjent spoza placówki Kids Medic)30 min400.00 zł
Kolejna wizyta u lekarza (stały pacjent Kids Medic)30 min300.00 zł
TRENING SŁUCHOWY
Diagnoza Neuroflow 120 min400.00 zł
Trening Neuroflowdo samodzielnego wykonywania w domu 370.00 zł
Diagnoza kontrolna Neuroflow 60 min300.00 zł
NEUROLOGOPEDIA i LOGOPEDIA
pierwsza konsultacja logopedyczna45 min200.00 zł
diagnoza logopedyczna (wywiad, badanie, opis)60 min500.00 zł
terapia logopedyczna30 min100.00 zł
pakiet wizyt u neurologopedy / logopedy 10 wizyt po 30 min900.00 zł
terapia logopedyczna z elektrostymulacją30 min150.00 zł
pakiet wizyt elektrostymulacji logopedycznej10 wizyt po 15 min900.00 zł
pakiet wizyt u logopedy + elektrostymulacja10 wizyt po 30 min1,400.00 zł
kinesiotaping logopedyczny30 min150.00 zł
diagnoza miofunkcjonalna60 min200.00 zł
terapia miofunkcjonalna30 min150.00 zł
pakiet wizyt terapii miofunkcjonalnej 10 wizyt po 30 min1,400.00 zł
DIETETYKA
wizyta u dietetyka – pierwsze spotkanie45 min200.00 zł
wizyta u dietetyka – kolejne spotkanie45 min180.00 zł
OSTEOPATIA
Pierwsza wizyta250.00 zł
Kolejna wizyta220.00 zł
UsługaCzasCena
FIZJOTERAPIA KOBIET
pierwsza wizyta u fizjoterapeuty uroginekologicznego45 min200.00 zł
konsultacja uroginekologiczna45 min180.00 zł
fizjoterapia uroginekologiczna – pakiet wizyt5 wizyt po 45 min800.00 zł
fizjoterapia / leczenie bólu45 min180.00 zł
pakiet Mama i Dziecko 10 wizyt po 45 min1,600.00 zł
PSYCHOLOGIA
psychoterapia osób dorosłych 50 min200.00 zł
konsultacja u psychologa, psychoterapeuty50 min200.00 zł
badanie Moxo30 min450.00 zł
badanie ADOS-260 min1,300.00 zł
testy psychologiczneCONNERS 3 / ASRS200.00 – 300.00 zł
grupa wsparcia dla rodziców45 min50.00 zł
psychiatra osób dorosłych – pierwsza wizyta30 min500.00 zł
psychiatra osób dorosłych – kolejna wizyta30 min400.00 zł
terapia dla pary rodzicielskiej90 min350.00 zł
PSYCHIATRIA
Pierwsza wizyta u lekarza (pacjent spoza placówki Kids Medic)45 min500.00 zł
Pierwsza wizyta u lekarza (stały pacjent Kids Medic)45 min400.00 zł
Kolejna wizyta u lekarza (pacjent spoza placówki Kids Medic)30 min400.00 zł
Kolejna wizyta u lekarza (stały pacjent Kids Medic)30 min300.00 zł
NEUROLOGOPEDIA i LOGOPEDIA
diagnoza logopedyczna (wywiad, badanie, opis)60 min500.00 zł
terapia logopedyczna30 min100.00 zł
pakiet wizyt u neurologopedy / logopedy 10 wizyt po 30 min900.00 zł
diagnoza miofunkcjonalna60 min200.00 zł
terapia miofunkcjonalna30 min150.00 zł
pakiet wizyt terapii miofunkcjonalnej 10 wizyt po 30 min1,400.00 zł
DIETETYKA
wizyta u dietetyka – pierwsze spotkanie45 min200.00 zł
wizyta u dietetyka – kolejne spotkanie45 min180.00 zł
OSTEOPATIA
Pierwsza wizyta250.00 zł
Kolejna wizyta220.00 zł
USŁUGACzasCena
Pisemna opinia Opinia na piśmie wystawiana na prośbę rodzica/opiekuna tylko dla pacjentów w stałej terapii150.00 zł
Kinesiotaping50.00 zł
Aplikacja taśm Kinesiotape dla naszych pacjentówgratis
Bon podarunkowydowolna kwota
Informacja

Regulamin Centrum Terapii Dzieci Kids Medic

Przed wizytą w centrum terapii dzieci Kids Medic, prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem. Pozwoli to na sprawniejsze przeprowadzenie wizyty oraz odpowie na podstawowe pytania związanie z warunkami naszych usług.

Scroll to Top