Na czym polega Trening umiejętności społecznych?

Trening odbywa się jeden raz w tygodniu w stałej grupie – przez określony cykl (zwykle jeden pełny semestr). Młodzież pod okiem Teraputy TUS ćwiczy i nabywa kolejne umiejętności, nie w teorii a za pomocą konkretnych zadań. Zajęcia usprawniają współpracę, śmiałość, pozwalają pokonać własne bariery w sytuacji dla wszystkich bezpiecznej.

Co wyróżnia TUS w Kids Medic? To, że po każdych zajęciach Terapeuta ma czas dla rodziców na omówienie bieżących postępów oraz wysłuchania rodziców jak dziecko radzi sobie w życiu codziennym, na jakie trudności najczęściej napotyka – po to, aby program zajęć jak najbardziej odpowiadał potrzebom grupy. Nie pracujemy na stałych scenariuszach zajęć, podążamy za dziećmi i ich potrzebami.

Kiedy potrzebny jest trening umiejętności społecznych?

TUS obejmuje dwa rodzaje zajęć, zatem zapraszamy dzieci które:

  • mierzą się z problemem nieśmiałości,
  • są wstydliwe,
  • mają kłopot z wystąpieniami publicznymi, ekspozycją społeczną,
  • ale również dzieci, które mają problemy z normami społecznymi, nadmiernym pobudzeniem, samokontrolą.

Jak wygląda trening umiejętności społecznych?

Spotkania dziecka z psychologiem mają najczęściej charakter cykliczny. Polegają na zbudowaniu zaufania między dzieckiem a Terapeutą, który w zależności od potrzeb rozmawia z dzieckiem na różne tematy. Zawsze te rozmowy odbywają się w formie zabawy i różnych gier, aby dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo.

Dla kogo jest trening umiejętności społecznych?

Dla dzieci od 9 do 18 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z Psychologiem trwają: 45 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Przed przystąpieniem do pracy w grupie, zapraszamy pacjentów na konsultację z Psychologiem, która trwa 60 minut i obejmuje krótki wywiad z rodzicem a następnie obserwację dziecka. Konsultacja pozwala dopasować dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej, gdzie dzieci są dobierane również pod kątem umiejętności i obszarów do rozwoju. Czasami psycholog może zaproponować udział w zajęciach indywidualnych, przed rozpoczęciem zajęć grupowych.

Jak przygotować się do wizyty?

Dziecko powinno wiedzieć gdzie idziecie aby nie czuło się oszukane przez rodzica. Pomocne może okazać się pokazanie dziecku zdjęć gabinetów i osoby prowadzącej TUSY na stronie internetowej. Dziecko powinno wiedzieć, że zajęcia TUS odbywają się w odpowiednio dobranych grupach terapeutycznych i że nie będą obecne inne dzieci. Psycholog będzie prowadził terapię dostosowując zajęcia do wieku i potrzeb dzieci. Będą to rozmowy, zadania indywidualne i grupowe, gry, zabawy lub inne metody terapii.

Zobacz specjalistów

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top