Regulamin dla centrum terapii i rehabilitacji dzieci KIDS MEDIC

 

OGÓLNE

 1. Zajęcia trwają 45 min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka.
 2. W przypadku spóźnienia na terapię, terapeuta nie ma obowiązku przedłużania zajęć.

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo lub za pomocą terminala płatniczego.
 2. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji w rejestracji.
 3. Rachunki za dany miesiąc wydawane są na początku kolejnego miesiąca.

NIEOBECNOŚCI

 1. Wizytę nieodwołaną lub odwołaną później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę uznaje się za odbytą i należy za nią uiścić opłatę.
 2. W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu.
 3. Karnet nie podlega wymianie odsprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia.
 4. Opłata wniesiona za pakiet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.
 5. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności terapeuty, odbędzie się w innym terminie lub u innego terapeuty o takich samych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 4. Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.
 5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU / TURNUSU

 1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 2. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą (spotkaniem ze specjalistą) w celu potwierdzenia przybycia na terapie.
 3. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśnięcie.
 4. Karnet jest ważny przez 12 tygodni od daty zakupu.
 5. Rachunek za karnet wystawiany jest w dniu płatności za karnet, na życzenie pacjenta.
 6. Karnet obejmuje 10 wizyt.
 7. Użytkownik karnetu ma zagwarantowany wcześniej ustalony termin spotkań wizyt u danego specjalisty.
 8. Korzystanie z karnetu gwarantuje , że cena wizyty nie ulegnie zmianie.
 9. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.
 10. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godz. 17 lub w dniu zajęć, opłata za spotkanie przepada i nie podlega zwrotowi.
 11. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności specjalisty, odbędą się w innym, wspólnie ustalonym, terminie.
Scroll to Top