W Centrum Kids Medic prowadzimy kompleksową diagnozę dzieci, młodzieży i dorosłych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pełną diagnozę przeprowadza zespół diagnostyczny, składający się m.in. z lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, psychologa, neurologopedy. Diagnoza składa się z kilku etapów a co najważniejsze zakończona jest diagnozą lekarską, która jest diagnozą medyczną, finalną i honorowaną później we wszystkich poradniach i placówkach oświatowych.

Przed przystąpieniem do pełnej diagnozy z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2, dziecko powinno samodzielnie chodzić. W przypadku dzieci młodszych lub nie poruszających się samodzielnie, proces diagnozy ustalany jest indywidualnie, podczas pierwszej konsultacji dla rodziców z Psychologiem.

I etap diagnozy

W przypadku diagnozy dzieci i młodzieży, na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Jest to spotkanie poświęcone zebraniu potrzebnych informacji do dalszej diagnozy. Na takie spotkanie warto zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną, terapeutyczną oraz aktualną opinię ze żłobka, przedszkola lub szkoły. Podczas takiego spotkania nasza Psycholog zadba o poczucie komfortu i bezpieczeństwa, będzie też czas na wyjaśnienie niepewności. Gdy rodzice nie mają pewności czy diagnoza jest konieczna, proponujemy dodatkowe spotkanie polegające na spotkaniu dziecka z Psychologiem.

Koszt spotkania z Psychologiem: 200zł

II etap diagnozy

Po pierwszym spotkaniu rodzice otrzymują testy psychologiczne do wypełnienia, na spokojnie można to zrobić w domowym zaciszu. Testy należy dostarczyć ponownie do placówki, aby Psycholog mógł zapoznać się z wynikami przed badaniem pacjenta.

Koszt badania testami: 200 zł

III etap diagnozy

Kolejnym etapem diagnozy jest badanie ADOS-2, które w naszym Centrum przeprowadza zespół dwu lub trzyosobowy. Odpowiedzialność tego badania jest bardzo duża, uważamy, że doświadczony zespół to podstawa takiego badania. Podczas spotkania z dzieckiem jeden diagnosta prowadzi badanie z dzieckiem (w przypadku małych dzieci rodzic jest obecny podczas badania) a druga osoba nagrywa badanie, celem dokładnej diagnozy. Badanie trwa 60-90 minut i następnie zespół zbiera się, aby dokonać analizy badania i wydać opinię na bazie ADOS-2, co trwa zazwyczaj kilka dni. Etap ten kończy się finalnie napisaniem raportu z badania.

Dziecko na badanie zapraszane jest w ciągu dnia, kiedy jest wypoczęte. Należy zadbać, aby nie było głodne, zmęczone. Dziecko musi być w pełni zdrowe w dniu badania.

Koszt badania ADOS-2: 1300 zł

IV etap diagnozy

Po skompletowaniu wszelkich dokumentów zapraszamy rodziców na spotkanie z członkiem zespołu diagnostycznego, który uczestniczył w badaniu, celem przedstawienia informacji z badania. Czas ten można wykorzystać na zadawanie wszelkich pytań. Terapeuta również podpowiada jakie formy terapii zaleca i o co warto zapytać u lekarza psychiatry na finalnej wizycie.

Koszt spotkania: 200 zł

V etap diagnozy

Finalnym etapem diagnozy w naszym Centrum Kids Medic jest spotkanie z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży, który po wcześniejszym zebraniu z zespołem diagnostycznym potwierdza bądź wyklucza diagnozę spektrum autyzmu. Dzięki temu diagnoza w Centrum Kids Medic jest przeprowadzana kompleksowo i w stosunkowo niedługim okresie czasu. Diagnoza ta jest diagnozą medyczną, dzięki temu można na jej podstawie starać się o Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Kształcenie Specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności, zasiłek, itp.

Koszt wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży: 500 zł

Wsparcie Terapeutyczne po procesie diagnozy

Już na IV etapie diagnozy otrzymują Państwo sugerowane formy wsparcia terapeutycznego, aby jak najszybciej objąć dziecko wsparciem. Wszystkie formy wsparcia terapeutycznego oferuje nasze Centrum Kids Medic:

integracja sensoryczna

terapia pedagogiczna

psychoterapia

terapia logopedyczna

fizjoterapia

trening słuchowy Johansena

terapia neurotaktylna

TUS

zajęcia grupowe

wsparcie psychologiczne dla rodziców

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top