Na czym polega terapia pedagogiczna młodzieży?

Terapię pedagogiczną nazywa się również  zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Podczas terapii rozwijamy predyspozycje dziecka, ale też korygujemy nieprawidłowości i trudności szkolne. To szereg oddziaływań o charakterze pedagogicznym, które niosą pomoc dziecku. 

Kiedy potrzebna terapia pedagogiczna u dziecka?

  • opóźnienia w komunikacji werbalnej, 
  • trudności szkolne (edukacyjne) 
  • trudności w koncentracji uwagi, trudności w skupieniu, 
  • czytanie bez zrozumienia, 
  • wycofanie, 
  •  brak pewności siebie, 
  • niechęć szkolna.

Jak wygląda terapia pedagogiczna młodzieży?

Podczas terapii indywidualnej  pracujemy nad przyczynami i przejawami niepowodzeń szkolnych ale też skupiamy się na samoocenie i motywacji dziecka. Podczas terapii ćwiczymy techniki uczenia się i zapamiętywania. Trenujemy koncentrację oraz podzielność uwagi.

Dla kogo terapia pedagogiczna?

Dla dzieci 9 do 18 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z pedagogiem specjalnym trwają: 45 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Czas trwania terapii jest indywidualnie dopasowywany dla każdego Pacjenta. Rodzice również otrzymują instrukcje do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. 

Jak przygotować się do wizyty?

Ważne jest, aby dziecko podczas badania było zdrowe i wypoczęte.  Dla komfortu dziecka warto poinformować go odpowiednio wcześniej o spotkaniu, aby dziecko nie było przestraszone i zestresowane wizytą.  W tym celu można przyjść do naszego centrum kilka chwil wcześniej, żeby dziecko miało chwilę dla siebie w kąciku zabawowy. Warto zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną oraz terapeutyczną.

Zobacz specjalistów

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top