Na czym polega terapia psychologiczna dorosłych?

Psychoterapia osoby dorosłej jest podróżą w głąb siebie. Można jeszcze lepiej poznać samego siebie, uświadomić sobie z czego wynikają nasze konkretne zachowania, nasze funkcjonowanie w codzienności.

Kiedy potrzebna terapia psychologiczna?

Bardzo często mierzymy się z naszymi wewnętrznymi lękami, czasami mamy do przepracowania wiele sytuacji z przeszłości, które rzutują na naszą teraźniejszą sytuację. Jeżeli pojawią się objawy, takie jak:

  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia odżywiania,
  • agresja,
  • depresja lub obniżony nastrój,

wówczas warto zastanowić się nad podjęciem psychoterapii.

Dla kogo psychoterapia?

Psychoterapia osób dorosłych dedykowana jest osobom, które mierzą się z lękami, mają kłopot w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Jak wygląda terapia psychologiczna?

Psychoterapia opiera się na relacji pomiędzy psychoterapeutą, a pacjentem. Ważna tutaj jest gotowość do odbycia podróży w głąb siebie, zmierzenia się z własnymi lękami. Spotkania odbywają się cyklicznie i ważna tutaj jest regularność spotkań i motywacja pacjenta.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z terapeutą trwają: 50 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Okres trwania psychoterapii jest indywidualnie dopasowywany dla każdego pacjenta.

Jak przygotować się do wizyty?

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem zapoznawczym, na którym poznajemy psychoterapeutę, z którym będziemy mogli podjąć współpracę. Ustalany jest kontrakt, oczekiwania oraz plan cyklicznych spotkań.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top