Wędzidełko języka

jest fałdem tkankowym pomiędzy dolną powierzchnią języka a dnem jamy ustnej.  Krótkie wędzidełko języka inaczej ankyloglossia oznacza więc takie wędzidełko, którego budowa anatomiczna ogranicza normatywne ruchy języka. 

UWAGA RODZICU !

 Najczęstszymi symptomami krótkiego wędzidełka języka u dzieci są:

1.Trudności w ssaniu butelki / piersi

Co z kolei może prowadzić do problemu w uchwyceniu smoczka z butelki, brodawki,  niedostatecznej ilości pobieranego przez dziecko pokarmu, bólu i urazów brodawek sutkowych (nadżerki, pęknięcia) niskiego przyrostu masy ciała dziecka, długiego czasu karmienia, wyciekania pokarmów z ust, odgłosy mlaskania, cmokania podczas karmienia oraz przedwczesnego odstawienia dziecka od piersi.

2.Kompensacje pojawiające się w obrębie sfery orofacjalnej,

przykurcze oraz wzmożone napięcie mięśni dna jamy ustnej, mięśni mostkowo-sutkowo-obojczykowych oraz obręczy szyjno-barkowej, asymetria ciała.

3.Zaburzenia etapu rozszerzania diety

Trudności z odróbką oraz przesunięciem treści pokarmowej w obrębie jamy ustnej, wysiłkowe próby połknięcia, wzmożony odruch wymiotny, nietolerancje pokarmowe.

4.Występowanie wad zgryzu,

utrzymujące się tyłożuchwie

5.Niewłaściwy ustny tor oddechowy,

który w dużej mierze przekłada się na zaburzenie pozycji spoczynkowej języka.

6.Występowanie wadliwej wymowy fonemów wymagających większej sprawności języka,

są to następujące głoski: [r, l, t, d, n, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź

7.Opóźnienie w rozwoju mowy

Niekorzystnym następstwom krótkiego wędzidełka języka można zapobiec przez wykonanie jego podcięcia, zabieg ten nosi nazwę frenotomia.

Rozpoznanie funkcjonalnie krótkiego wędzidełka języka oraz kwalifikacja do zabiegu powinna być stwierdzona po dokładnej analizie morfologicznych cech wędzidełka języka, ocenie ograniczeń ruchomości języka jak również po obserwacji zachowań dziecka podczas pobierania i spożywania pokarmów oraz ukazujących się charakterystycznych objawach u matki (w przypadku karmienia piersią niemowlęcia). 

Przed zabiegiem frenotomii

niezbędne jest przygotowanie przestrzeni podjęzykowej do podcięcia. Wykonywane ćwiczenia i masaże mają  na celu rozluźnienie struktur mięśniowych ich przyczepów oraz odseparowanie powięzi dna jamy ustnej od wędzidełka języka. Dzięki wdrożeniu odpowiednich kroków przed zabiegiem możemy spowodować, że struktury mięśni języka oraz dna jamy ustnej poddadzą się dalszej stymulacji i szybciej uzyskamy poprawę w zakresie siły, precyzji i ruchu mięśni języka.  

Po zabiegu frenotomii

należy nadzorować proces  gojenia rany oraz wdrażać wcześniej wykonywany ćwiczenia i masaże, by nie doszło do powstania zbliznowacenia lub zrostów.

Przeciwskazaniem do zabiegu frenotomii

są zaburzenia krzepnięcia krwi oraz sekwencja Pierre Robina i wrodzone choroby jednostek ruchowych, w których po podcięciu wędzidełka może dojść do przesunięcia języka w głąb jamy ustnej, czego następstwem mogą być zaburzenia oddychania i połykania. 

* Wcześniactwo nie jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu frenotomii.

Im wcześniej język zostanie uwolniony, tym szybciej możemy oczekiwać jego pełnej sprawności.
Scroll to Top