Czym jest grupa terapeutyczna dla dzieci?

Grupy nie mają ustalonego sztywnego scenariusza – omawiane są tematy, które poruszają dzieci, które dla nich są ważne i trudne. Dodatkowo Psycholog wplata elementy umiejętności społecznych oraz sposobów na wyciszenie, metody relaksacji, czytania emocji z ciała.

Kiedy zapisać dziecko do grupy terapeutycznej ?

Do grupy terapeutycznej zapraszamy dzieci z:

  •  nadpobudliwością psychoruchową, 
  •  z kłopotami z regulacja swoich stanów emocjonalnych
  •  trudnościami w respektowaniu  norm społecznych.

Jak wyglądają zajęcia w grupie terapeutycznej ?

Zajęcia grupowe, które są prowadzone w niewielkich grupach – maksymalnie 4 osobowych. Terapia polega na swobodnej rozmowie między dziećmi w obecności psychologa. Zajęcia obejmują elementy świadomości ciała, relaksacji, umiejętności społecznych.

Dla kogo grupa terapeutyczna ?

Dla dzieci od 6 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z terapeutą trwają: 45 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Terapia składa się z cyklu zaplanowanych spotkań. W jednym cyklu jest do 20 spotkań.

Jak przygotować się do wizyty?

Przed przystąpieniem do pracy w grupie, zapraszamy Pacjentów na Pierwszą Konsultację, która trwa 60 minut i obejmuje krótki wywiad z rodzicem a następnie obserwację dziecka. Diagnoza pozwala psychologowi dopasować dzieci do odpowiedniej grupy wiekowej, gdzie dzieci są dobierane również pod kątem umiejętności i obszarów do rozwoju. Czasami Psycholog może zaproponować udział w zajęciach indywidualnych, przed rozpoczęciem zajęć grupowych.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top