Kamila Sobczak-Grzybowska
Psycholog

Cześć! Nazywam się Kamila Sobczak-Grzybowska

Z wykształcenia jestem psychologiem, stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności w nurtach terapeutycznych. Pracuję zarówno z dziećmi jak i z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Wspieram również rodziny w trudnych momentach. Pozwalam dostrzec pacjentom rozwiązanie trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli.
Kamila Sobczak-Grzybowska
Psycholog

O Kamili

Kamila ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Istotą jej pracy z dziećmi jest holistyczne podejście oraz współpraca z rodzicami. Kamila prowadzi dla dzieci terapie indywidualne oraz grupowe. Jest certyfikowanym Terapeutą TUS I i II stopnia. W swojej pracy z dziećmi skupia się nad obszarem poznawczym, społecznym i emocjonalnym. Pracując z rodzinami, pozwala odkryć zasoby do usprawnienia codziennego jej funkcjonowania oraz wspiera młodzież i dorosłych we wskazaniu drogi na wyjście z trudnej sytuacji życiowej.

Kamila na co dzień współpracuje z doświadczonymi psychologami, poddając swoją pracę superwizji.
Prywatnie wytchnienie znajduje w książkach przy filiżance dobrej kawy, ale najbardziej relaksuje ją czas spędzony z mężem oraz dwoma synami, którzy napędzają ją każdego dnia 🙂

Specjalizacje:

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży
 • Diagnosta ADOS-2 (spektrum autyzmu)
 • Diagnosta Moxo (ADHD)

Pacjenci:

Kamila pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

Jak pracuje Kamila

Z jakimi trudnościami zgłosić się do Kamili:

 • problemy społeczne,
 • spektrum autyzmu,
 • adhd,
 • mutyzm wybiórczy,
 • stres,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • rozwój sfery poznawczej,
 • zaburzenia ogólnorozwojowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • fobia społeczna.

Certyfikaty 

 • Diagnoza zaburzeń spektrum autyzmu u małych dzieci – Fundacja Synapsis,
 • Trening Umiejętności Społecznych – Terapeuta TUS I i II stopnia,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Centrum TSR,
 • Komunikowanie się jako sposób eliminowania trudnych zachowań – Fundacja Synapsis,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem – Fundacja Synapsis,
 • Cykl szkoleń: Autyzm bez tajemnic organizowany przez Fundację Synapsis – „Skąd ten autyzm?” oraz „Kto ma autyzm i jak to stwierdzić?”,
 • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży, ▪ Warsztaty z komunikacji,
 • Szkolenie Trenera Zajęć Grupowych,
 • W trakcie całościowego szkolenia Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Z jakich usług możesz skorzystać?

 • diagnoza funkcjonalna,
 • konsultacje psychologiczne,
 • terapia psychologiczna,
 • TUS,
 • grupa terapeutyczna,
 • świadomość emocjonalna,
 • terapia młodzieży.
Scroll to Top