Zaburzenie ADHD u dzieci i młodzieży diagnozuje się po 6 roku życia, objawy rodzice jednak są w stanie zauważyć już wcześniej. Bardzo często dzieci skierowane na diagnozę ADHD, we wcześniejszych latach miały zaburzenia integracji sensorycznej, kłopoty z koncentracją lub pojawiał się nasilony lęk. U dzieci o 6 roku życia oraz u nastolatków z deficytem uwagi, dużą nadpobudliwością i impulsywnością, czasami z zaburzeniami snu, lękowymi warto wykonać pełną diagnozę w kierunku zaburzeń ADHD, po to, aby ułatwić dziecku funkcjonowanie. Objawy nie zawsze są oczywiste, zatem warto udać się na diagnozę ADHD jeżeli obserwujesz u dziecka:

  • nadpobudliwość
  • impulsywne zachowania
  • przekraczanie norm społecznych
  • zaburzenia snu
  • kłopoty z radzeniem sobie z emocjami
  • duży lęk
  • duża przerzutność  uwagi
  • wiele zainteresowań powierzchownych.

I etap diagnozy

Pierwszym etapem diagnozy jest spotkanie z Psychologiem, na które zapraszamy samych dla rodziców. Podczas takiego spotkania zbierany jest wywiad rozwojowy oraz wywiad w kierunku zaburzeń ADHD.

Koszt spotkania z Psychologiem: 200 zł

II etap diagnozy

Po pierwszym spotkaniu rodzice otrzymują testy psychologiczne do wypełnienia. Należy je dostarczyć do placówki podczas kolejnego spotkania.

Koszt badania testami psychologicznymi: 200 zł

III etap diagnozy

Spotkanie dla dziecka z Psychologiem, który jest również certyfikowanym diagnostą Moxo. Spotkanie polega na rozmowie z pacjentem oraz przeprowadzeniu badania Moxo, które jest uważane za złoty standard w diagnozowaniu zaburzeń ADHD. Zachęca się, aby badanie przeprowadzać w godzinach porannych albo w okolicy południa.

Koszt spotkania z Psychologiem + badanie Moxo: 500 zł

IV etap diagnozy

Spotkanie dla rodziców dziecka lub nastolatka z rodzicami, na którym otrzymują komplet dokumentów z diagnozy psychologicznej. Podczas takiego spotkania Psycholog sugeruje dobór odpowiedniej terapii oraz podpowiada jak radzić sobie w trudnych momentach.

Koszt spotkania z Psychologiem: 200 zł

V etap diagnozy

Spotkanie dla rodziców z dzieckiem z lekarzem psychiatrą, który na podstawie dotychczasowej dokumentacji, rozmowie z Psychologiem, potwierdza bądź wyklucza diagnozę ADHD. Spotkanie polega na rozmowie, rozpoznaniu oraz zaleceniach terapeutycznych lub czasami również farmakologicznych. Wszystko odbywa się w trakcie jednej wizyty, dlatego proces diagnozy jest stosunkowo krótki. W przypadku wizyty u lekarza, lekarz może zalecić dodatkowe badania, takie jak EKG, badania krwi i z wynikami należy wrócić na kolejną wizytę. Wszystko jest ustalane podczas wizyty u lekarza psychiatry.

Koszt wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży: 500 zł

Wsparcie Terapeutyczne po procesie diagnozy

Cały proces diagnozy kończy się postawieniem diagnozy oraz zaleceniami wsparcia terapeutycznego. Centrum Kids Medic prowadzi kompleksowe wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ADHD:

– integracja sensoryczna

terapia neurotaktylna

psychoterapia

terapia grupowa

wsparcie psychologiczne dla rodziców

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top