Na czym polega terapia pedagogiczna dzieci?

Terapię pedagogiczną nazywa się również  zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Podczas terapii rozwijamy predyspozycje dziecka, ale też korygujemy nieprawidłowości i trudności szkolne. To szereg oddziaływań o charakterze pedagogicznym, które niosą pomoc dziecku. 

Kiedy potrzebna terapia pedagogiczna u dziecka?

  • gdy występują trudności szkolne, w celu ustalenia przyczyn występujących niepowodzeń i ich zakresu,
  •  w celu ustalenia mocnych stron i uzdolnień dziecka,
  •  w celu dopasowania zaleceń do pracy z dzieckiem.  
  • gdy u dziecka występuje niski poziom uzdolnień. 
  • gdy u dziecka występują zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych,
  • gdy dziecko wymaga wczesnego wsparcia rozwoju.

Jak wygląda terapia pedagogiczna dzieci?

Podczas terapii indywidualnej  pracujemy nad przyczynami i przejawami niepowodzeń szkolnych ale też skupiamy się na samoocenie i motywacji dziecka. Podczas terapii ćwiczymy techniki uczenia się i zapamiętywania. Trenujemy koncentrację oraz podzielność uwagi.

Dla kogo terapia pedagogiczna?

Dla dzieci od 3 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z pedagogiem specjalnym trwają: 45 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Czas trwania terapii jest indywidualnie dopasowywany dla każdego Pacjenta. Rodzice również otrzymują instrukcje do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. 

Jak przygotować się do wizyty?

Ważne jest, aby dziecko podczas badania było zdrowe i wypoczęte.  Dla komfortu dziecka warto poinformować go odpowiednio wcześniej o spotkaniu, aby dziecko nie było przestraszone i zestresowane wizytą.  W tym celu można przyjść do naszego centrum kilka chwil wcześniej, żeby dziecko miało chwilę dla siebie w kąciku zabawowy. Warto zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną oraz terapeutyczną.

Zobacz specjalistów

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top