Na czym polegają zajęcia umuzykalniające “Gordonki”

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci prowadzone metodą E.E. Gordona, które opierają się na naturalnych zdolności muzycznych, z którymi rodzą się dzieci i polegają na kształceniu audiacji, czyli muzycznego myślenia. Podczas zajęć dzieci osłuchują się z różnorodnym repertuarem melodyczno-rytmicznym (różne skale muzyczne, tempa, rytmy, style), tworząc gotowość do nauki gry na instrumentach w przyszłości. Gordonki rozwijają również koordynację ruchową i zdolności manualne, a przede wszystkim wspomagają prawidłowy rozwój mowy. Na zajęciach głównie wykorzystywany jest głos ludzki, ale nie zabraknie też kolorowych rekwizytów i ukulele. Wszystko to w towarzystwie doskonałej zabawy! 

Kiedy wybrać zajęcia umuzykalniające “Gordonki”?

Zajęcia umuzykalniające są zajęciami, które są ogólnorozwojowe i dostępne dla wszystkich. Zapraszamy na nie wszystkie niemowlaki i dzieci do 3 roku życia. 

Jak wyglądają zajęcia umuzykalniające “Gordonki”?

Zajęcia umuzykalniające polegają na wspólnym spędzaniu czasu dziecka z rodzicem / opiekunem wśród innych dzieci i rodziców, podczas gdy Muzykoterapeuta dba o wprowadzanie elementów śpiewu, muzyki i dźwięków. Dziecko podczas zajęć może poruszać się po całej sali swobodnie, rodzice podążają za dzieckiem, zachęcając do udziału w zajęciach grupowych. Ważne jest w tych zajęciach, aby dziecko oraz rodzice czuli się swobodnie. 

Dla kogo zajęcia umuzykalniające “Gordonki”?

Dla dzieci wieku do 3 lat.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z Muzykoterapeutą trwają: 45 minut.

Jak długo trwa cała terapia?

Dzieci na zajęcia uczęszczają zazwyczaj regularnie, do ukończenia 3go roku życia.

Jak przygotować się do zajęć?

Ważne, aby na zajęcia dzieci były zdrowe i wypoczęte oraz aby nie były głodne, ponieważ spożywanie posiłków stałych podczas zajęć grupowych nie jest wskazane. Oczywiście gdy niemowlę jest głodne podczas zajęć można je karmić.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top