Na czym polega diagnoza logopedyczna dzieci?

Diagnoza logopedyczna zajmuje się profilaktyką zaburzeń mowy i komunikacji, diagnozowaniem zaburzeń artykulacyjnych i rozwoju językowego oraz zaplanowaniem  terapii polegającej na kształtowaniu mowy i komunikacji lub interwencją w przypadku dysfunkcji.

Kiedy potrzebna diagnoza logopedyczna u dziecka?

Nie czekaj jeśli zaobserwujesz, że u dziecka: 

  • wkładanie języka między zęby podczas mówienia ,
  • oddychanie ustami, 
  • spanie z otwartymi ustami, 
  • częste infekcje górnych dróg oddechowych i uszu, 
  • problemy z nawiązaniem kontaktu wzrokowego i werbalnego z dzieckiem,
  •  nie jest chętne do rozmowy, 
  • nie lubi rozmawiać, 
  • unika spojrzeń w oczy

Jak wygląda diagnoza logopedyczna dzieci?

Postępowanie diagnostyczne dzielimy na dwa etapy. W etapie pierwszym robione jest badanie wstępne (wywiad, obserwację, orientacyjne badanie mowy) i badania uzupełniające. W drugim etapie wykonuje się badanie rozumienia, mówienia, czytania i pisania (w zależności od wieku dziecka) oraz badania specjalistyczne. Terapeuta zbiera informacje umożliwiające wstępną ocenę potencjalnych przyczyn, objawów obserwowanego zjawiska logopedycznego. Kolejną czynnością jest rozpoznanie problemu i opracowanie programu terapeutycznego. Etap ostatni to ocena efektywności podejmowanych działań i decyzja o konieczności kontynuacji terapii lub o zakończeniu terapii z sukcesem. 🙂

Dla kogo diagnoza logopedyczna?

Dla dzieci od 2 roku życia

Ile trwają zajęcia?

Diagnoza logopedyczna trwa: 30 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Diagnoza logopedyczna odbywa się podczas pierwszego spotkania z Logopedą. Po tym spotkaniu rodzice dostaną informację o diagnozie oraz konieczności terapii i jej częstotliwości.

Jak przygotować się do wizyty?

Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie dokumentacji dotyczącej dziecka – diagnozy, poprzednie terapie, jeżeli takie się już odbywały.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top