Na czym polega diagnoza funkcjonalna?

Diagnoza funkcjonalna oparta jest na standaryzowanym narzędziu KORP. Podczas badania Psycholog jest w stanie określić czy rozwój przebiega prawidłowo we wszystkich 6 kluczowych obszarach:

  • rozwój ruchowy,
  • motoryka precyzyjna i lateralizacja,
  • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • komunikowanie się i mowa,
  • emocje i relacje społeczne,
  • funkcje behawioralne.

Diagnozą funkcjonalną wskazujemy obszary do  rozwoju oraz mocne strony dziecka. Diagnoza może służyć również do monitorowania postępów terapeutycznych, np. w przypadku dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Kiedy potrzebna diagnoza funkcjonalna?

Na diagnozę funkcjonalną zapraszamy dzieci, które zostały skierowane przez lekarza lub fizjoterapeutę i rozpoczynają proces terapeutyczny lub dzieci u których chcemy sprawdzić prawidłowość w rozwoju – czy przebiega adekwatnie do osiągniętego wieku. 

Diagnoza funkcjonalna jest w stanie określić mocne i słabe strony w rozwoju dziecka. 

Jak wygląda  diagnoza funkcjonalna?

Diagnoza małego dziecka składa się z dwóch spotkań: pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicem a drugie to obserwacja dziecka w obecności rodzica. 

Wizyta kończy się wydaniem opinii na piśmie na temat mocnych stron dziecka oraz obszarów do rozwoju.

Badanie testem KORP jest bardzo przyjemne dla dziecka – zwykle trwa około 60 – 75 minut i dodatkowo poszerzone jest o wywiad z rodzicem. W przypadku małego dziecka samo badanie przebiega w obecności rodzica, który zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa w gabinecie, dzięki czemu na bieżąco badanie jest omawiane z rodzicami. Zadania w teście są przyjazne, polegają na zabawie dziecka z rodzicem, przy instrukcji wydanej przez Terapeutę. 

Dla kogo diagnoza funkcjonalna?

Dla dzieci do 3 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Łącznie diagnoza trwa: 120 minut.

Jak długo trwa diagnoza?

Spotkanie może zostać podzielone na dwa oddzielne spotkania, gdzie pierwsze to spotkanie z samym rodzicem (45 minut) i kolejne to obserwacja dziecka (60-75 minut).

Jak przygotować się do wizyty?

Na spotkanie należy zabrać wszelką dokumentację medyczną. Dziecko nie może być zmęczone.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top