Na czym polega terapia psychologiczna młodzieży?

Psycholog wspiera młodzież na różnych etapach ich rozwoju. Poprzez odpowiednią diagnozę i plan terapii Psycholog jest w stanie pracować z dziećmi nad różnymi trudnościami. Wspieramy dzieci zarówno w normie intelektualnej jak i dzieci poza nią. Pracujemy indywidualnie z dziećmi, które posiadają diagnozę (Spektrum Autyzmu, Mutyzm Wybiórczy, ADHD ale wspieramy również dzieci, które mają chwilowe kłopoty – przeprowadzka do nowego miejsca, rozwód rodziców, kłopoty z rówieśnikami, samotność.

Kiedy potrzebna terapia psychologiczna u dziecka?

Na indywidualną terapię zapraszamy dzieci, które mają już diagnozę, ale również jeżeli rodzice obserwują problemy rozwojowe u swoich pociech. Psycholog jest w stanie wspierać dzieci w:

  • zaburzeniach lękowych,
  • fobii społecznej,
    • ale również pracuje terapeutycznie z dziećmi:
  • w Spektrum Autyzmu,
  • Zespole Aspergera,
  • ADHD,
  • z Mutyzmem Wybiórczym
  • i innymi zdiagnozowanymi zaburzeniami.

Jak wygląda terapia psychologiczna dzieci?

Spotkania dziecka z psychologiem mają najczęściej charakter cykliczny. Polegają na zbudowaniu zaufania między dzieckiem, a terapeutą, który w zależności od potrzeb rozmawia z dzieckiem na różne tematy. Zawsze te rozmowy odbywają się w formie zabawy i różnych gier, aby dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo.

Dla kogo terapia psychologiczna?

Dla dzieci od 9 do 18 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z Psychologiem trwają: 45 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Czas terapii ustalany jest indywidualnie z pacjentem i jego rodzicami – na samym początku nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak będzie przebiegała terapia i ile czasu ona zajmie. Jest to uzależnione w dużym stopniu od zaangażowania Pacjenta oraz złożoności kłopotów.. 

Jak przygotować się do wizyty?

Na pierwszą wizytę warto, aby rodzic zabrał ze sobą pełną dokumentację medyczną i psychologiczną dziecka. Dzieci powyżej 16 roku życia muszą samodzielnie wyrazić zgodę na spotkania z Psychologiem. Do objęcia terapią psychologiczną dziecka, potrzebna jest zgoda obojga opiekunów prawnych / rodziców.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top