Na czym polega diagnoza ADHD?

ADHD jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Proces diagnostyczny w KIDS MEDIC składa się z kilku etapów, aby był jaknajbardziej trafny. Polega na badaniu psychologicznym z uwzględnieniem narzędzi najbardziej przecyzyjnych w obcenych czasach do pomiaru podstawowych sympotomów nadpobudliwości psychoruchowej: zaburzenia uwagi, czasu reakcji, impulsywność i nadaktywność.

Kiedy udać się do psychologa na diagnozę ADHD

Gdy nastolatek ma kłopot z utrzymaniem koncentracji uwagi, jest zbyt impulsywne, towarzyszy mu nadmierna ruchliwość, warto wykonać diagnozę w kierunku ADHD, aby wiedzieć jak ukierunkować plany terapeutyczne i jakim wsparciem otoczyć dziecko w domu i szkole. Na podstawie wyników badania psychologicznego, lekarz psychiatra może potwierdzić lub wykluczyć diagnozę ADHD.

Jak wygląda diagnoza ADHD u młodzieży?

Pierwszym etapem jest rozmowa z rodzicami i nastolatkiem, polegająca na zebraniu wywiadu rozwojowego i wysłuchaniu trudności szkolnych dziecka.
Drugi etap to przeprowadzenie testu CONNERS-3. Na pierwszej wizycie jest ustalane jaki obszar będzie sprawdzany, ponieważ na tym etapie warto czasami zaangażowac również wychowawcę do wypełnienia kwestionariusza, jednak nie jest to konicznym kryterium.
Kolejny etap to badanie dziecka, które polega na przeprowadzeniu testu Moxo (test na komputerze).
Finalnym efektem jest przekazanie raportu z badania, celem udania się do lekarza psychiatry, aby potwierdził bądź wykluczył ADHD.

Dla kogo diagnoza ADHD?

Diagnozę ADHD można wykonać jużi od 6 roku życia.

Ile trwa diagnoza?

Diagnoza psychologiczna ADHD obejmuje pierwsze spotkanie z rodzicami i nastolatkiem (45 minut), następnie wypełnienie kwestionariuszy w dowolnym czasie. Po ich dostarczeniu i sprawdzeniu przez psychologa, nastolatek jest zapraszany na badanie testem Moxo, które trwa około 15 minut, ale warto zarezerwować na wizytę pół godziny. Finalnie psycholog przekazuje raport z badania wraz z opinią.

Jak przygotować się do zajęć?

Ważne jest to, aby na pierwszej wizycie diagnostycznej rodzice byli sami. Na badanie testem Moxo dziecko musi być zdrowe, wypoczęte i mieć zaspokojone najważniejsze potrzeby. Preferowane jest wykonywanie badania w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top