Na czym polega Badanie testem MOXO?

Test Moxo, jest wiodącym testem wspierającym proces diagnostyczny w kierunku ADHD. Polega na zmierzeniu rzeczywistych reakcji badanego i odnosi je do norm. Uwzględnia cztery podstawowe sympotomy nadpobudliwości psychoruchowej: zaburzenia uwagi, czasu reakcji, impulsywność i nadaktywność.

Kiedy udać się do psychologa na badanie testem Moxo?

Na badanie często zgłaszają się do nas rodzice dzieci, którym zdiagnozowano ADHD. Dzięki temu badaniu rodzice dostają wiedzę na temat swojego zachowania w obszarze nadpobudliwości psychoruchowej, która coraz częściej w badaniach potwierdza się jako dziedziczona genetycznie.
Warto zastanowić się nad wykonaniem diagnozy, jeśli są deficyty w utrzymaniu skupienia uwagi, powtrzymaniu impulsywnego zachowania lub też nadmiernego pobudzenia.

Jak wygląda badanie testem Moxo dla dorosłych?

Badanie jest przyjemne, stosunkowo krótkie, odbywa się za pomocą komputera. Badany po wysłuchaniu dokładnych instrukcji, proszony jest o odpowiednią reakcję poprzez naciśnięcie klawisza spacji gdy zaobserwuje element docelowy.

Dla kogo badanie testem Moxo?

Badanie w wersji dla dorosłych przewidywane jest dla osób do 60 r. ż.

Ile trwają zajęcia?

Na badanie warto przeznaczyć 30 minut, samo badanie trwa zaledwie 15-20 minut.

Jak przygotować się do zajęć?

Ważne jest to, aby na badaniu być zdrowym i wypoczętym. Preferowane jest wykonywanie badania w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top