Na czym polega diagnoza pedagogiczna ?

Diagnoza pedagogiczna obejmuje dogłębne rozpoznanie i ustalenie przyczyn trudności szkolnych lecz także rozpoznanie zdolności i mocnych stron dziecka. Pozwala na zindywidualizowanie poziomu i zakresu zajęć do potrzeb i umiejętności dziecka, aby zapewnić mu wszechstronny i efektywny rozwój. Diagnozę pedagogiczną wykonujemy na każdym etapie edukacyjnym.

Kiedy potrzebna jest  diagnoza pedagogiczna ?

  • gdy występują trudności szkolne, 
  • w celu ustalenia przyczyn występujących niepowodzeń i ich zakresu, 
  • w celu ustalenia mocnych stron i uzdolnień dziecka, 
  • w celu dopasowania zaleceń do pracy z dzieckiem

Jak wygląda  diagnoza pedagogiczna?

Badanie rozpoczyna się od szczegółowej rozmowy z rodzicem. Dalszy krok obejmuje badanie rozwoju funkcji poznawczych, rozwoju emocjonalno-społecznego oraz rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.

Dla kogo  diagnoza pedagogiczna?

Dla dzieci od 9-18 roku życia.

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z pedagogiem specjalnym trwają: 45 minut

Jak przygotować się do wizyty?

Ważne jest, aby dziecko podczas badania było zdrowe i wypoczęte.  Dla komfortu dziecka warto poinformować go odpowiednio wcześniej o spotkaniu, aby dziecko nie było przestraszone i zestresowane wizytą.  W tym celu można przyjść do naszego centrum kilka chwil wcześniej, żeby dziecko zapoznało się z placówką.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top