Na czym polega diagnoza logopedyczna młodzieży?

Diagnoza logopedyczna zajmuje się profilaktyką zaburzeń mowy i komunikacji, diagnozowaniem zaburzeń artykulacyjnych i rozwoju językowego oraz zaplanowaniem terapii polegającej na kształtowaniu mowy i komunikacji lub interwencją w przypadku dysfunkcji.

Kiedy potrzebna diagnoza logopedyczna u młodzieży?

W przypadku gdy dziecko:

  • wkładanie języka między zęby podczas mówienia,
  • oddychanie ustami,
  • spanie z otwartymi ustami,
  • częste infekcje górnych dróg oddechowych i uszu,
  • problemy z nawiązaniem kontaktu wzrokowego i werbalnego z dzieckiem,
  • brak chęci do rozmowy,
  • nie lubi rozmawiać,
  • unikanie spojrzeń w oczy.

Jak wygląda diagnoza logopedyczna młodzieży?

Każda terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i trudności zdiagnozowanych u dziecka.

Dla kogo diagnoza logopedyczna?

Dla dzieci od 9-18 roku życia

Ile trwają zajęcia?

Diagnoza logopedyczna trwa: 30 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Diagnoza logopedyczna odbywa się podczas pierwszego spotkania z Logopedą. Po tym spotkaniu rodzice dostaną informację o diagnozie oraz konieczności terapii i jej częstotliwości.

Jak przygotować się do wizyty?

Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie dokumentacji dotyczącej dziecka – diagnozy, poprzednie terapie, jeżeli takie się już odbywały.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top