Na czym polega terapia logopedyczna dzieci?

Logopeda zajmuje się profilaktyką zaburzeń mowy i komunikacji, diagnozowaniem zaburzeń artykulacyjnych i rozwoju językowego oraz terapią polegająca na kształtowaniu mowy i komunikacji lub interwencją w przypadku dysfunkcji.

Kiedy potrzebna jest terapia logopedyczna u dziecka?

W przypadku gdy dziecko: 

 • zniekształca wyrazy; 
 • mówi niezrozumiale dla otoczenia; 
 • ma trudności z mową płynną; 
 • tempo jego  mowy jest za szybkie lub za wolne; 
 • jego mowa jest monotonna, 
 • bez melodii;
 •  nieprawidłowo stosuje formy gramatyczne; 
 • ma braki w słownictwie; 
 • wypowiada się krótkimi, nie rozbudowanymi zdaniami, w telegraficznym stylu; 
 • wypowiedzi są nielogiczne, nieadekwatne; 
 • nie rozumie poleceń; bywa, że nie mówi w ogóle lub rozmawia tylko z wybranymi osobami; 
 • ma niesprawne narządy mowy lub nieprawidłowy zgryz; 
 • ma nieprawidłowy słuch lub częste infekcje górnych dróg oddechowych.

Jak wygląda terapia logopedyczna u dziecka?

Każda terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i trudności zdiagnozowanych u dziecka.

Dla kogo terapia logopedyczna?

Dla dzieci od 2 roku życia

Ile trwają zajęcia?

Pojedyncze zajęcia z logopedą trwają: 30 minut

Jak długo trwa cała terapia?

Czas trwania terapii jest indywidualnie dopasowywany dla każdego Pacjenta. Rodzice również otrzymują instrukcje do pracy z dzieckiem w warunkach domowych. 

Jak przygotować się do wizyty?

Na pierwszą wizytę terapeutyczną proszę o przyniesienie zeszytu, który będzie nam służył do zbierania i przechowywania wszelkich materiałów wykorzystywanych podczas terapii. Będzie on także źródłem informacji do ćwiczeń w domu.

Zobacz specjalistów

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Gdzie możesz skorzystać z tej usługi?

Posag 7 Panien 11/u1, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Hennela 10/u10, Ursus

Kliknij, aby przejść do lokalizacji w Mapach Google.

Scroll to Top