Kids Medic
Kamila Miszczyk
Pedagog specjalny

Cześć! Nazywam się Kamila Miszczyk

Jestem surdopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju oraz logopedą. Od 12 lat pracuję z dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
Kids Medic
Kamila Miszczyk
Pedagog specjalny

Na zajęciach nie znosi nudy! Długie siedzenie przy stoliku nie jest dla niej! Zawsze stara się wprowadzić interesujące ćwiczenia w formie zabawy.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, między innymi z terapii miofunkcjonalnej, kinesiotapingu w logopedii, terapii logopedyczno – ortognatycznej, diagnozy i terapii traktu ustno-twarzowego w aspekcie ortodontycznym i miofunkcjonalnym, tematyki dyslalii, metody werbo-tonalnej, logorytmiki, treningu umiejętności społecznych I i II stopnia oraz szereg innych o tematyce pedagogicznej.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Bardzo dba o dobre relacje z pacjentem oraz rodzicem. Wdraża rodzica w przebieg zajęć, tak aby był partnerem w terapii. Patrzy na pacjentów holistycznie, szuka przyczyny trudności.

Z kim pracuje Kamila?
 • dzieci z wadą słuchu,
 • zaburzeniami rozwoju mowy,
 • dyslalią,
 • spektrum autyzmu,
 • zaburzeniami funkcji prymarnych,
 • dzieci potrzebujące wsparcia w kształtowaniu funkcji poznawczych, nauce czytania itp.
 • dorośli
Specjalizacje:
 • surdopedagogika (terapia dzieci z wadą słuchu)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • logopedia
Certyfikaty:
 • terapia miofunkcjonalna
 • trener TUS
 • inne certyfikaty ze szkoleń logopedycznych i pedagogicznych
Z jakimi trudnościami zgłosić się do Kamili?
 • wady wymowy
 • zaburzenia rozwoju komunikacji i mowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • niedokształcenie rozwoju mowy o typie afazji
 • trudności w czytaniu
 • zaburzone funkcje poznawcze
Z jakich usług można skorzystać?
 • terapia logopedyczna
 • terapia miofunkcjonalna
 • terapia pedagogiczna, surdopedagogiczna
 • trening umiejętności społecznych

Zobacz innych specjalistów

Marta Pawlak

Marta Pawlak

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
Terapia ręki
Diagnostyka metodą prechtla
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Elektrostymulacja
Terapia wad postawy
Kids Medic

Karolina Ducka

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Terapia wad postawy

Klaudia Dąbrowska

Rehabiitacja dzieci
Kinesiology taping
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Kids Medic

Katarzyna Walecka

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
Rehabiitacja dzieci
Diagnostyka metodą prechtla
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Anna Bernaś

Anna Bernaś

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Diagnostyka metodą prechtla
Terapia wzroku.
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Elektrostymulacja
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Diana Rodak

Diana Rodak

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia wzroku.
Kinesiology taping
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy

Kinga Jagieła

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Kinesiology taping
Terapia neurotaktylna
Terapia wad postawy

Barbara Hernik

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Elektrostymulacja
Integracja sensoryczna
Kids Medic

Anna Rudzka

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy

Wiktoria Socha

Alicja Wolska

Alicja Wolska

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Kinesiology taping
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Daria Redo-Pacholik

Daria Redo-Pacholik

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Kinesiology taping
Terapia wad postawy

Klaudia Dąbrowska

Rehabiitacja dzieci
Kinesiology taping
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Kids Medic

Katarzyna Walecka

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
Rehabiitacja dzieci
Diagnostyka metodą prechtla
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Anna Bernaś

Anna Bernaś

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Diagnostyka metodą prechtla
Terapia wzroku.
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Elektrostymulacja
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy

Kinga Jagieła

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Kinesiology taping
Terapia neurotaktylna
Terapia wad postawy
Kids Medic

Anna Rudzka

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Alicja Wolska

Alicja Wolska

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Kinesiology taping
Terapia neurotaktylna
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy

Wiktoria Socha

Barbara Hernik

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Elektrostymulacja
Integracja sensoryczna
Marta Pawlak

Marta Pawlak

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
Terapia ręki
Diagnostyka metodą prechtla
Kinesiology taping
Alternatywna komunikacja
Elektrostymulacja
Terapia wad postawy
Kids Medic

Karolina Ducka

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia ręki
Terapia wad postawy
Daria Redo-Pacholik

Daria Redo-Pacholik

Rehabiitacja dzieci i niemowląt
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Kinesiology taping
Terapia wad postawy
Diana Rodak

Diana Rodak

Rehabiitacja dzieci
3-Płaszczyznowa terapia stóp
Terapia wzroku.
Kinesiology taping
Integracja sensoryczna
Terapia wad postawy
Scroll to Top